01:38 EDT Thứ ba, 17/10/2017
Website thử nghiệm Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3328

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121644

Ban TDKTTW
Tạp chí thi đua khen thưởng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Sở Nội vụ

Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính

Một số quy định mới về thủ tục, hồ sơ khen thưởng các cấp

Thứ hai - 13/05/2013 23:23
Nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt quy trình thủ tục, hồ sơ trong việc xét và đề nghị khen thưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung khác với quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, cụ thể như sau:
I. Quy định chung về thủ tục trình khen thưởng: Nghị định quy định cụ thể thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ khen thưởng từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, quy định rõ thời hạn thông báo, trả kết quả khen thưởng của cơ quan thẩm định, giải quyết hồ sơ khen thưởng và cơ quan trình khen thưởng.
1. Đối với cấp Trung ương: Nghị định đã điều chỉnh sửa đổi thời hạn trả lời đề nghị hiệp y từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, thời hạn giải quyết hồ sơ khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương từ 15 ngày (đối với hồ sơ cần xin ý kiến hiệp y là 30 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định giảm xuống còn 10 ngày làm việc và 20 ngày làm việc đối với hồ sơ cần xin ý kiến hiệp y.
2. Đối với cấp tỉnh, bộ, ngành: Nghị định đã bổ sung và quy định mới về thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ khen thưởng theo thẩm quyền và theo từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đối với hồ sơ khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh, bộ, ngành là 15 ngày làm việc. Hồ sơ khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước, trong thời hạn 20 ngày làm việc và 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức khen thưởng từ Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng; các danh hiệu vinh dự của Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
3. Đối với cấp huyện, cấp xã: Quy định về thời hạn thẩm định và giải quyết hồ sơ khen thưởng theo thẩm quyền là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
4. Về việc thông báo trả kết quả hồ sơ khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng.
Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.
II. Về Thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng
1. Về thành phần hồ sơ:
Quy định mới bãi bỏ một số thành phần trong hồ sơ đề nghị khen thưởng như:  Không yêu cầu gửi kèm báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng. Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại khi xét khen thưởng không phải bỏ phiếu kín. Đồng thời quy định thêm khi đề nghị xét tặng các danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác phải có kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen.
Trường hợp khi đề nghị xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc thì các nội dung yêu cầu về đề tài, sáng kiến, các giải pháp trong công tác và quản lý đều được thể hiện trong báo cáo thành tích và trích lục ý kiến xác nhận của Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nên trong thành phần hồ sơ không yêu cầu phải kèm theo bảng tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp như trước đây. Các tập thể, cá nhân là thủ trưởng đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước trong báo cáo thành tích phải kê khai rõ 03 nội dung theo yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 1 Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:
-  Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;
-  Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước;
-  Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.
Việc thẩm định mức độ hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước do cấp Bộ, tỉnh lấy ý kiến của cơ quan quản lý thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực đối với kết quả thẩm định. Đây là điểm quy định mới so với trước đây.
Hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương các loại cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về thủ tục có sự thay đổi như: Báo cáo thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện. So với quy định trước đây yêu cầu báo cáo tóm tắt thành tích của cấp trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện.
Thủ tục hành chính quy định áp dụng đối Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  đã được quy định rõ và công khai về số lượng cũng như thành phần hồ sơ đối với từng hình thức khen thưởng và thẩm quyền quyết định khen thưởng.
2. Về số lượng hồ sơ: Nghị định cũng quy định mới về số lượng hồ sơ đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cũng như thẩm quyền quyết định khen thưởng, cụ thể:
Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch nước: 03 bộ hồ sơ (bản chính), tăng số lượng hơn so với quy định trước đây. Riêng đối với thủ tục xét tặng danh hiệu Anh hùng không kèm 20 bộ photocopy như trước.
Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: 02 bộ hồ sơ (bản chính) tăng 01 bộ so với trước.
Hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua, Chiến sĩ thi đua cơ sở mỗi danh hiệu 01 hồ sơ tách ra không còn gộp chung 01 bộ hồ sơ như trước đây.
3. Sửa đổi tên gọi của Điều 59 thành Thủ tục xét tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.
4. Giao thẩm quyền đối với từng bộ, ngành liên quan, căn cứ vào chức năng quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định riêng về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước; giải thưởng Hồ Chính Minh; giải thưởng Nhà nước.
Ngoài các quy định chung về số lượng, thành phần trong thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương phải gửi kèm theo hồ sơ file điện tử của hồ sơ trình (ở định dạng.doc đối với các tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị; ở định dạng.pdf đối với các hồ sơ khác có liên quan) đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đây là điểm mới trong quy trình xét duyệt hồ sơ khen thưởng nhằm thực hiện tốt một trong những nội dung của cải cách hành chính, đó là hiện đại hóa nền hành chính công, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin - tuyên truyền trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
III. Quy định mới về mẫu báo cáo thành tích
Các mẫu quy định từ mẫu số 01 đến mẫu số 10, đều có sự thay đổi đáng kể:
1. Về nội dung thông tin cần thể hiện trong báo cáo thành tích: Tất cả các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng đều phải bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác so với quy định trước đây.
2. Nội dung báo cáo thành tích: Trước đây quy định về thời gian báo cáo thành tích đối với Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập là 05 năm; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc là 01 năm thì nay quy định mới tách nội dung báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì; 07 năm đối với Huân chương Lao động hạng Ba; 02 năm đối với danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
3. Đối với các hình thức đã được khen thưởng: Quy định rõ việc liệt kê thứ tự các danh hiệu thi đua trước và hình thức khen thưởng sau theo biểu mẫu.
4. Về mẫu bằng công nhận các danh hiệu thi đua: Quy định nhấn mạnh các tập thể, cá nhân khi thực hiện các mẫu báo cáo phải đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Đối với các mẫu bằng chứng nhận tặng các danh hiệu thi đua, quy định cũng có sự thay đổi về kiểu chữ để đảm bảo tính thẩm mỹ trong văn bản.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thông báo - Giấy mời

Phân khối thi đua năm 2015

Ngày 25/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 937/UBND -VX  V/v Phân khối thi đua năm 2015.Tải file tại đây