Đồn Biên phòng Cửa Việt đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Thứ ba - 24/10/2017 10:57
(QT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, sự tin yêu đùm bọc của nhân dân và nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng.
Đồn Biên phòng Cửa Việt đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Phong trào thi đua quyết thắng thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của Tổ quốc. Trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh vùng biển, cấp uỷ, chỉ huy đồn đã tăng cường công tác lãnh đạo, bố trí lực lượng, chủ động và có phương án đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên biển và trên địa bàn.

 

Đã tổ chức tuần tra trên biển được 70 lần/180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra phát hiện, xử lý 35 vụ với 57 đối tượng vi phạm các quy định về đánh bắt hải sản và hành nghề trên biển. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Phó Hội không ngừng đổi mới nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới biển, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình, thái độ làm việc nghiêm túc, lịch sự, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác hải sản.

 

Đã kiểm tra xuất nhập cửa lạch cho 16.942 lượt tàu, thuyền/129.469 lượt người. Đồn cũng đã triển khai lực lượng bám nắm toàn diện, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, trực tiếp bắt và xử lý 6 vụ/ 9 đối tượng, phạt tiền 10.200.000 đồng. Đơn vị thường xuyên triển khai lực lượng bám dân, bám phong trào thi đua của địa phương, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt tuần tra bảo vệ địa bàn - Ảnh: THÀNH PHÚ

 

Phối hợp với chính quyền địa phương 3 xã (Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng) triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT- TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thành công hội nghị ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tham mưu UBND huyện Triệu Phong ban hành Quy chế hoạt động và ra Quyết định thành lập 14 tổ tự quản an ninh trật tự, 10 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trên biển, có 381 chiếc tàu, thuyền các loại, trên 705 thuyền viên, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 25 tàu/192 thuyền viên, tàu đánh bắt trung bờ 23 tàu/50 thuyền viên, bãi ngang 333 chiếc/ 463 ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trên biển…

 

Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã huy động trên 530 lượt cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân/2.543 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt; tổ chức cứu hộ thành công 7 tàu cá/86 thuyền viên bị nạn trên biển với 159 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia; trực tiếp tuyên truyền thông báo cho ngư dân trên địa bàn và 457 tàu cá/2.923 thuyền viên đang đánh bắt xa bờ trên các vùng biển biết thông tin về các cơn bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động tránh trú an toàn. Nhiều phong trào thi đua như “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn” đã được phát động để động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tự học tập, tự quản, tự rèn, tinh thần tự học, không ngừng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong huấn luyện.

 

Hàng năm luôn đảm bảo hoàn thành 99,56% về nội dung; 97,91% về thời gian với 98,5% quân số tham gia. Kết quả kiểm tra hàng năm có 100% đạt yêu cầu ; từ 78% đến 82% đạt khá , giỏi, đánh giá đạt đơn vị huấn luyện loại khá. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... được triển khai tích cực và thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến sâu rộng trong từng cán bộ, đảng viên.

 

Những năm qua đơn vị đã có bước phát triển tiến bộ trên nhiều mặt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng ngày càng được nâng lên, khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào đoàn thanh niên cũng có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong mọi nhiệm vụ của đơn vị.

 

Luôn đi đầu và hoạt động có hiệu quả trong thực hiện các phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”; “Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ”; “Hè tình nguyện”; “Hãy làm sạch biển”... giúp dân được 150 ngày công, nạo vét kênh mương, nhận đỡ đầu 4 cháu với mức hỗ trợ 500.000đ/cháu/tháng, phối hợp với tuổi trẻ địa phương tổ chức 10 đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham gia thi đấu 8 giải giao hữu bóng chuyền truyền thống của huyện Triệu Phong và của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thông qua các phong trào xung kích, đoàn thành niên cơ sở đã phát hiện nhiều tấm gương tích cực, giới thiệu cho chi bộ 17 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng. Nhiều năm liên tục chi đoàn cơ sở được công nhận danh hiệu tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện…

 

Bám sát 5 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá tốt gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các tiêu chuẩn về “Đơn vị văn hoá” và được công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hoá cấp huỵên”. Từ phong trào thi đua này đã tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ luôn tự hào, vinh dự được công tác, cống hiến trong lực lượng Biên phòng, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trích lương, phụ cấp, tiết kiệm được trên 10 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn. Thăm hỏi tặng quà cho 12 gia đình thân nhân liệt sĩ Bộ đội Biên phòng và gia đình chính sách trên địa bàn, tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Hàng năm đóng góp đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học với số tiền gần 26 triệu đồng. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng để đảm bảo tốt đời sống bộ đội.

 

Hàng năm, đơn vị thu hoạch được 520 kg rau quả các loại, nuôi 40 con lợn, đàn gà, vịt trên 120 con, nuôi cá, đưa vào bữa ăn cho bộ đội bình quân 1.500 đồng/người/ngày. Làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, quân số khoẻ đạt 98%. Xây dựng khu tăng gia sản xuất, vườn, ao, chuồng, giàn, vườn hoa, cây cảnh, luôn tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị trong những năm qua đã có nhiều đổi mới và thu được những kết quả thiết thực, tạo động lực làm chuyển biến các mặt, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, đồng thời hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu...

 

Với những thành tích xuất sắc lập được trong quá trình thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, đơn vị đã 2 lần được cấp trên công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

 

Tác giả bài viết: Thượng tá ĐẶNG NGỌC SƠN- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây