Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023

Thứ sáu - 03/02/2023 14:40
(Web Quảng Trị) Sáng 31/1/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; tổng kết 15 năm xây dựng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2007- 2022.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023
(Web Quảng Trị) Sáng 31/1/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; tổng kết 15 năm xây dựng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2007- 2022. 
(Web Quảng Trị) Sáng 31/1/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; tổng kết 15 năm xây dựng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2007- 2022.
Nhãn

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương liên quan.

Trong 15 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, kết hợp hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục trên lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai đa dạng, khai thác hiệu quả hình thức tuyên truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm mạnh mẽ ở các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đến nay, các địa phương đã nhân rộng hơn 30 mô hình tại 250 điểm. Tiêu biểu một số mô hình như:“Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” đã được nhân rộng tại 113 điểm ở 4 địa bàn huyện; mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm” được nhân rộng 73/126 địa bàn cấp xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố lắp đặt hệ thống camera với 1.131 mắt, 53 đầu thu, 67 thẻ nhớ với số tiền gần 5 tỷ đồng; mô hình dòng họ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đến nay đã có 175 dòng họ xây dựng và duy trì có hiệu quả; mô hình đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc có 34 mô hình trong Phật giáo, 8 mô hình trong Công giáo… 

Nhìn chung, công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai thực hiện tốt qua nhiều giai đoạn, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong đó vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức và thực hiện của lực lượng Công an các cấp được phát huy hiệu quả. Các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức hoạt động của các mô hình từng bước được xây dựng, hoàn thiện, thống nhất. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay và sáng tạo mạnh mẽ, lan toả rộng khắp trên địa bàn. 
 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương liên quan. Trong 15 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, kết hợp hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục trên lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai đa dạng, khai thác hiệu quả hình thức tuyên truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm mạnh mẽ ở các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đến nay, các địa phương đã nhân rộng hơn 30 mô hình tại 250 điểm. Tiêu biểu một số mô hình như:“Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” đã được nhân rộng tại 113 điểm ở 4 địa bàn huyện; mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm” được nhân rộng 73/126 địa bàn cấp xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố lắp đặt hệ thống camera với 1.131 mắt, 53 đầu thu, 67 thẻ nhớ với số tiền gần 5 tỷ đồng; mô hình dòng họ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đến nay đã có 175 dòng họ xây dựng và duy trì có hiệu quả; mô hình đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc có 34 mô hình trong Phật giáo, 8 mô hình trong Công giáo… Nhìn chung, công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai thực hiện tốt qua nhiều giai đoạn, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong đó vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức và thực hiện của lực lượng Công an các cấp được phát huy hiệu quả. Các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức hoạt động của các mô hình từng bước được xây dựng, hoàn thiện, thống nhất. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay và sáng tạo mạnh mẽ, lan toả rộng khắp trên địa bàn.
Nhãn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Năm 2023 dự báo là một năm nhiều thách thức đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng của đất nước và của tỉnh. Quảng Trị đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của năm có tính chất bản lề, quyết định trong nhiệm kỳ, phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình khá của cả nước… 

Để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng “Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh” phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và lực lượng Công an tập trung thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần thống nhất nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chịu trách nhiệm về tình hình ANTT ở mỗi đơn vị, địa phương do mình phụ trách, quản lý. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải đảm bảo do Đảng lãnh đạo; chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện; lực lượng CAND giữ vai trò tham mưu, nòng cốt; MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhằm huy động toàn dân tham gia.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh phải hướng đến mục đích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cần xác định các nội dung trọng tâm, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả của phong trào tại mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo “vừa sức dân, hợp lòng dân”. Trọng tâm của phong trào là đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả việc triển khai các công trình dự án, giao thông, kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh; huy động hệ thống chính trị cơ sở và toàn dân tham gia giải quyết các vấn đề về ANTT được dư luận quan tâm, như tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm mạng, tín dụng đen, tội phạm trộm cắp tài sản, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị…nhằm xây dựng sự đồng thuận xã hội, xây dựngmôi trường sống lành mạnh, bình yên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cũng đề nghị lực lượng Công an các cấp cần phải phát huy hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn dân tham gia. Gắn xây dựng phong trào với công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân, thực hành “Trọng, gần, hiểu, học, và có trách nhiệm với dân”, làm nhiều việc tốt mỗi ngày vì nhân dân Đây là cơ sở để củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Quảng Trị ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân.

Đề nghị MTTQ các cấp phát huy vai trò trung tâm, huy động các tổ chức đoàn thể quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, xây dựng môi trường bình yên, an toàn về ANTT tại mỗi gia đình, thôn xóm, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…

Chính quyền các cấp và các ngành chức năng cùng lực lượng Công an tiếp tục quan tâm xây dựng các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; quan tâm thực hiện chế độ chính sách, các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; quan tâm hỗ trợ với công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và các hình thức biểu dương, động viên với lực lượng quần chúng ở cơ sở nhằm duy trì, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng từ cơ sở…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Hội nghị đã trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị cho 6 tập thể; tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 18 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị cho 30 tập thể và 75 cá nhân; Cục V05 tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao tặng 45 giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thời gian qua.

Tác giả bài viết: Phạm Mỹ Hạnh

Nguồn tin: Phạm Mỹ Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây