Phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Thứ ba - 13/12/2022 15:04
QTO - Tối nay 12/12, tại thị trấn Ái Tử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Triệu Phong tổ chức Lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM - Ảnh: ĐV
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM - Ảnh: ĐV
QTO - Tối nay 12/12, tại thị trấn Ái Tử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Triệu Phong tổ chức Lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM - Ảnh: ĐV
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM - Ảnh: ĐV


Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”, với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng dân cư nông thôn và toàn xã hội nên phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa mạnh mẽ; trở thành một cuộc vận động với quy mô lớn, từ đó đã huy động được nguồn lực rất lớn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: ĐV
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: ĐV
 

Đặc biệt đã có bước đột phá làm thay đổi diện mạo nông thôn tỉnh; vai trò của người nông dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét.

Đến nay, toàn tỉnh có 63/101 xã đạt chuẩn NTM, 1 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người của người dân khu vực nông thôn tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2010; văn hóa xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; ANTT được giữ vững.

Để tiếp tục xây dựng NTM thành công hơn nữa, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 03-TU/NQ ngày 4/11/2021 về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Phong trào thi đua Quảng Trị chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo phương châm “NTM, sức sống mới, diện mạo mới”, “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: ĐV
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: ĐV

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Để phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 tiếp tục là phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương và Nhân dân toàn tỉnh cùng chung sức thực hiện hiệu quả phong trào với 5 nội dung quan trọng.

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân về nội dung, ý nghĩa và nhiệm vụ xây dựng NTM trong giai đoạn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững để từng bước hướng đến “nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh, nông dân giàu có”.

Có giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, thực hiện có hiệu quả cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn. Đồng thời tăng cường đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, cộng đồng dân cư thực hiện các công trình, dự án có tính chất kỹ thuật đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng NTM.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, kết hợp giữa xây dựng NTM với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ đỡ đầu các địa phương xây dựng NTM. Trong đó chú trọng việc tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để tạo động lực, kích thích các đơn vị, địa phương thi đua thực hiện chương trình.
 

Một tiết mục múa hát đặc sắc tại lễ phát động- Ảnh: ĐV
Một tiết mục múa hát đặc sắc tại lễ phát động- Ảnh: ĐV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng phát biểu hưởng ứng, qua đó khẳng định MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục cùng các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao; với mục tiêu thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, cải thiện đời sống người nông dân, tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn Quảng Trị.

Phát biểu hưởng ứng, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh khẳng định huyện đã và đang triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm sớm xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 10 ngôi nhà đại đoàn kết; 10 suất quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn huyện Triệu Phong.

Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Vững bước tương lai” với các tiết mục biểu diễn múa, hát đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới; cổ vũ, động viên phong trào xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Tác giả bài viết: Đức Việt

Nguồn tin: Đức Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây