Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ

Thứ ba - 24/10/2017 08:53
(Web Quảng Trị) Ngày 19/7/2017, tại thành phố Đông Hà, Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương; đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương.
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ

Về phía tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai chủ trì có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; và các thành viên trong Hội đồng TĐKT tỉnh.

Về phía các tỉnh Bắc Trung Bộ có các đồng chí: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Dương Tất Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí Trưởng Ban, Phó trưởng Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban TĐKT các tỉnh Bắc Trung Bộ và các đồng chí điển hình tiên tiến 3 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Quảng Trị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2017 đã đi qua, cùng với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đối với các tỉnh; với quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vượt qua những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Trung bộ, đã thu được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng lần này sẽ đánh giá những kết quả trên các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe những gương người tốt, việc tốt báo cáo tham luận điển hình tiên tiến của 3 tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế; đồng thời thảo luận thống nhất các nội dung hoạt động của Cụm thi đua. Hội nghị cũng sẽ thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: các tỉnh đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng khen thưởng; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mỗi tập thể, cá nhân tinh thần tự giác, tự rèn luyện, tinh thần yêu nước, tạo ra sức mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017. Công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các mô hình, cách làm hay được chú trọng; công tác khen thưởng đảm bảo được tính kịp thời để động viên thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên tuyên truyền những quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt.

UBND các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn; khen thưởng chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời; Ngày càng quan tâm khen thưởng nhiều hơn người lao động trực tiếp, khen thưởng đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khen thưởng đột xuất, chuyên đề. Đặc biệt các tỉnh trong Cụm đã tích cực rà soát, thẩm định trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước: “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và đề nghị giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến.

Về những tháng cuối năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ; hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”,  “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ rơi phía sau”  do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và thủ trưởng đơn vị, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác TĐKT, nhất là đối với cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.Tập trung cơ bản hoàn thành việc khen thành tích kháng chiến; triển khai công tác tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và xây dựng kế hoạch trọng tâm năm 2018 của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tại hội nghị, các địa phương đã tham gia thảo luận nhiều vấn đề về giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác TĐKT cũng như chia sẻ nhiều việc làm hay từ các cá nhân điển hình và mô hình tiêu biểu ở các tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua của 06 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây là cụm thi đua chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình thiên tai và nhiều khó khăn khác nhưng lại có sự phục hồi mạnh mẽ. 

Thông tin một số nét về tình hình KT-XH của cả nước 06 tháng đầu năm 2017 và đánh giá về một vài kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của các tỉnh trong cụm như KT-XH, văn hóa – giáo dục, QP-AN, cải cách hành chính, nông thôn mới, an sinh xã hội..., Phó Chủ tịch nước nhất trí với những nội dung trọng tâm được cụm đề ra. Đồng thời đề nghị các tỉnh trong cụm tiếp tục hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua, nhất là những địa phương, đơn vị vùng sâu, vùng xa; quan tâm phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, kêu gọi xúc tiến đầu tư. Tăng cường phòng chống các tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Quan tâm, rà soát, tập trung giải quyết các tồn đọng về khen thưởng. Phối hợp, đề xuất với Trung ương sửa đổi, bổ sung về Luật thi đua khen thưởng. Quan tâm, chú trọng khen thưởng những người trực tiếp lao động; khen thưởng đột xuất với những hành động, tấm gương tiêu biểu. Chú ý công tác tuyên truyền, thông tin và nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến. Kiện toàn và tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ thi đua khen thưởng. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Tịnh cũng yêu cầu: các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ cần gắn công tác TĐKT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên của từng đơn vị, địa phương, làm cơ sở để xét khen thưởng. Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, các hình thức và biện pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Trên cơ sở các quy định, Ban TĐKT các tỉnh nghiên cứu, rà soát, cơ chế, chính sách về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng để thống nhất thực hiện theo các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương.

 

Tác giả bài viết: Vân Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây