Tặng thưởng Bằng khen về thành tích đột xuất

Thứ ba - 24/10/2017 10:45

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ

- Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Ban Thi đua – Khen thưởng thụ lý. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

- Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật),  Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, 23 Duy Tân, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân) của cơ quan trình;

- Báo cáo thành tích cho tập thể, cá nhân trong đó nêu rõ hành động, thành tích công trạng đề nghị khen thưởng (theo mẫu đính kèm);

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng).

h) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, hiện vật khen thưởng

i) Phí, lệ phí: Không

k) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (truy tặng) (theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ).

l) Yêu cầu, điều kiên thưc hiên TTHC:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân và của Nhà nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hiến đất đai, tài sản cho Nhà nước (thành tích đột xuất là thành tích đạt được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch, công việc bình thường mà tập thể, cá nhân phải đảm nhận).

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2003;

- Luật Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 11/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

- Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

(Theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)


Tài liệu mẫu đính kèm
  1. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (truy tặng) (theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 39.doc     Tải mẫu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây