Lịch sử hình thành

Ban TĐKT tỉnh Quảng Trị được thành lập từ ngày 18/4/2005 theo QĐ số 694/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Căn cứ Quyết định này, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh được thành lập trên cơ sở tách bộ phận giúp việc của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh từ Văn phòng UBND tỉnh. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ –CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Quảng TRị ban hành Quyết định số 1257/QĐ- UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ.
Thời gian đầu mới thành lập năm 2005, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Trị có 01 Đ/c Trưởng ban, 01 Đ/c Phó Trưởng ban và một số chuyên viên giúp việc gồm: Nghiệp vụ, kế toán. Sau đó UBND tỉnh Quảng Trị có QĐ 579/QĐ –UBND ngày 03/4/2007 về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Căn cứ Quyết định này, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành Quyết định số 118/QĐ- TĐKT ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nghiệp vụ và Phòng Hành chính – Tổng hợp.
Đến nay, tổ chức  bộ máy của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cơ bản ổn định, gồm có: Lãnh đạo ban và 02 phòng chức năng: Phòng Nghiệp vụ và Phòng Hành chính – Tổng hợp với 12 CBCC, NV, trong đó có: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 Trưởng phòng Nghiệp vụ, 01 Trưởng phòng HC –TH và 02 Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và một số CBCC, NV khác.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, mặc dù đội ngũ CBCC, NV của Ban còn thiếu nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, tập thể Ban TĐKT tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao. Nhiều năm liền đơn vị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009. Đặc biệt, năm 2013, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Trị vinh dự  được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây