Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Thứ hai - 09/10/2023 09:38
Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023
(Cổng TTĐT) Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng.
Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023
(Cổng TTĐT) Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp rút kinh nghiệm, bàn giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị cũng là dịp biểu dương, khen thưởng những tập thể là các khu dân cư tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức ngày hội, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó tiếp tục tạo động lực mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

                                                                Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu
 

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tính tích cực của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Thông qua các cuộc vận động, nhân dân tham gia đóng góp trên 110 triệu ngày công, đóng góp 459 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông, xây dựng 65 cổng làng; nạo vét, nâng cấp 547 km kênh mương nội đồng góp phần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2003 - 2023, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” các cấp trong tỉnh đã vận động gần 491 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công được quan tâm. 
                               Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam                                                                                                           cho 2 tập thể và 1 cá nhân
 

Toàn tỉnh đã vận động được 180,45 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả tích cực; toàn tỉnh có 98/125 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; có 772/800 làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở các khu dân cư được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 20 năm qua, trong đó, có nhiều dấu ấn nổi bật về vai trò của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; sự tham gia có trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân.
                                                                                                           Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị thông qua hội nghị tổng kết lần này, cần nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá những mặt được, chưa được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ, thống nhất cao để áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm tạo sự quan tâm, chú ý và nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của toàn dân trên địa bàn khu dân cư.

Hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Duy trì việc tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên dương, khen thưởng, động viên các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan tâm đến nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức ngày hội để các hoạt động được triển khai ngày càng đa dạng, phong phú, có quy mô hơn nhằm đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

                                Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Sơn tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ xây dựng                                                                          nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ các đơn vị
 

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà đã ủng hộ khoảng 600 triệu đồng.

 

Tác giả bài viết: Hồng Hà

Nguồn tin: Hồng Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây