Biểu dương 75 điển hình phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2018 – 2023

Thứ sáu - 18/08/2023 13:49
Biểu dương 75 điển hình phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2018 – 2023
(Cổng TTĐT) Sáng 16/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2018 – 2023 nhằm vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ toàn tỉnh thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tham dự.
Biểu dương 75 điển hình phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2018 – 2023
Biểu dương 75 điển hình phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2018 – 2023
(Cổng TTĐT) Sáng 16/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2018 – 2023 nhằm vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ toàn tỉnh thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tham dự.

Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất" và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của tỉnh phát động, giai đoạn 2018 – 2023, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh luôn duy trì và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Nhiều hoạt động, nhiều phong trào sáng tạo được tổ chức triển khai thực hiện sôi nổi, rộng khắp và ghi được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người Phụ nữ Quảng Trị thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,“Phụ nữ Quảng  Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội phong phú, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nâng cao năng lực cán bộ Hội và hoàn thiện tổ chức bộ máy các cấp Hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chị em không chỉ chủ động, nỗ lực tự học và tham gia hoạt động nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của mình mà còn đưa ra những ý tưởng sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân còn là tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam làm nền tảng cho xây dựng xã hội khi xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Gia đình 5 không và 3 sạch”; “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”; “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “Mẹ đỡ đầu”... Đến nay, đã có gần 500 trẻ mồ côi đã được các cá nhân, tổ chức, các cấp hội phụ nữ cam kết nhận đỡ đầu bằng các hình thức với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Qua 5 năm, Hội LHPN các cấp đã giúp đỡ gần 35 nghìn lượt phụ nữ nghèo, gần 20 nghìn lượt phụ nữ chủ hộ nghèo. Qua đó có hơn 4 nghìn hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh năm 2022 xuống còn 9,1%; hộ cận nghèo 5,7%. Hỗ trợ trên 700 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, mô hình sinh kế với số tiền trên 6 tỉ đồng; trao 133 mô hình sinh kế, mô hình phụ nữ khởi nghiệp cho các vùng bị thiệt hại nặng do mưa lũ với tổng số tiền gần 3,3 tỉ đồng...

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các tầng lớp phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.

75 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương hôm nay đại diện cho gần 130 nghìn hội viên phụ nữ Quảng Trị đã được lựa chọn tôn vinh từ hội nghị biểu dương các cấp. Đây là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; là những bông hoa đẹp, là bằng chứng sinh động cho sự lớn mạnh, trưởng thành của phụ nữ tỉnh nhà song hành đi lên cùng quê hương đổi mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt chúc mừng 75 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ toàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2023.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang lưu ý, các cấp hội phụ nữ cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung hơn vào các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với từng đối tượng phụ nữ và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị. Phát huy sự năng động sáng tạo của các cấp Hội, vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, sự phối hợp, tham gia của cả hệ thống chính trị để đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thành hành động cách mạng trong các tầng lớp phụ nữ và toàn dân.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các địa phương trong tỉnh tích cực phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để các cấp Hội và chị em phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và sự sáng tạo để tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin tưởng rằng, phụ nữ Quảng Trị thời kỳ mới sẽ tiến bộ và phát triển không ngừng; tiếp tục chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa phong trào thi đua lên tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; các tập thể, cá nhân được biểu dương hôm nay sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa để có nhiều điển hình tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các tập thể và cá nhân điền hình, tiên tiến đã giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tuyên truyền, tập hợp hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ, giúp đỡ chị em phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2018 - 2023. Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 53 cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2023.

Tác giả bài viết: Hồng Hà

Nguồn tin: Hồng Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây