Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc: Tỉnh Quảng Trị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua

Thứ hai - 04/06/2018 15:16
Hôm nay 3.6.2018, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)
hủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017
hủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Buổi lễ này cũng là dịp tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ.

 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch quốc hội, ủy viên thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 700 đại biểu là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến...

 

Trong diễn văn khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương khẳng định: 70 năm qua, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lời kêu gọi đó được truyền đi như một lời thúc giục tất cả mọi người dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết ra sức thi thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

 

Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, dựa trên quan điểm lấy dân làm gốc, đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, các phong trào thi đua nở rộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong phát triển kinh tế, tiêu biểu là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo”… đã góp phần cùng đất nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Từ năm 2010, Việt Nam chính thức vượt qua đói nghèo, vươn lên là nước có thu nhập trung bình và trở thành nước đang phát triển. Việt Nam đã, đang và sẽ là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

 

Nhiều điển hình tập thể, cá nhân, tổ chức xuất hiện và ngày càng được nhân rộng, lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã truy tặng, phong tặng 7.814 tập thể và trên 9.300 cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, 1.332 tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, vinh danh gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng thưởng hàng trăm ngàn huân chương, huy chương, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc và tuyên dương, biểu dương hàng triệu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cả nước. 

 

Phó Chủ tịch nước cho biết, trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nhận thức được thi đua phải gắn chặt với công tác khen thưởng, nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị và ngày càng hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng.

 

Ngày 4.3.2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước. Đây là dịp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Theo Phó Chủ tịch nước, 70 năm qua, trải qua các giai đoạn cách mạng với những tên gọi, nội dung và hình thức biểu hiện khác nhau, phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển trong dòng chảy liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta, càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần, qua đó tạo ra sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, góp phần huy động sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã được giao lưu với các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, các điển hình tiên tiến đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc; 70 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu, công tác, học tập, lao động, sản xuất đã được biểu dương, tôn vinh và được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng.

 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 tập thể thuộc Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, trân trọng, đánh giá cao và biểu dương các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn quốc; hoan nghênh Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo nên những thành tựu to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

 

Tổng Bí thư khẳng định, công tác thi đua khen thưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, nhiều mô hình giải pháp được nhân rộng, lan tỏa trong cả nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Những việc làm cao đẹp của những anh hùng chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến đã nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nâng cao  hiệu quả công tác, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa rời dân, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 

Tổng Bí thư chỉ rõ, bên cạnh những kết quả to lớn đã đã được phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: Phong trào thi đua phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; việc suy tôn, phong tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang, dễ dãi, có hiện tượng chạy theo thành tích; khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động sản xuất còn ít; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hiệu quả chưa cao…

 

Để phát huy những kết quả và thành tựu đã đạt được, phát huy phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy; Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xây dựng kế hoạch, các biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua- khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân cụ thể cho đất nước, xã hội, con người, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế.

 

Tổng Bí thư lưu ý, trong tổ chức các phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương khen thưởng; khen thưởng đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội; Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin, báo chí cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến qua đó phát triển, cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua; Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua- khen thưởng; tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thi đua- khen thưởng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; đồng thời cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng…

 

Lời thi đua kêu gọi ái quốc nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua nói chung đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về thi đua yêu nước được kết tinh trong suốt 70 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới sẽ thực sự có những chuyển biến và đổi mới mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa.

 

Hoàng Mẫn

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây